Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

Ouderportaal – ouderapp

Ouderportaal ParnasSys                                     

Op onze school werken wij met ParnasSys, een digitaal administratie- en leerlingvolgsysteem waarmee en waarin wij alle informatie over de kinderen registreren. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen via het ParnasSys ouderportaal een groot gedeelte van deze informatie inzien. Je kunt hierbij denken aan algemene gegevens, toets gegevens, namen van klasgenootjes, enz. Op deze manier zijn ouders en verzorgers altijd snel op de hoogte van vorderingen van hun kind en ontwikkelingen op school. Het ouderportaal is een beveiligde omgeving. Wij vragen aan ouder(s)/verzorger(s) om in het ouderportaal te controleren of wij de juiste gegevens hebben opgenomen in onze leerlingenadministratie.

Parro app

Parro is een app die wij gebruiken voor de communicatie met ouders. Middels Parro kunnen wij ouder(s)/verzorger(s) makkelijk op de hoogte houden van aankondigingen, mededelingen, agenda-items en voor de laatste nieuwtjes. Deze worden direct ontvangen op de telefoon en/of tablet (of desgewenst op computer).
We kunnen ook heel eenvoudig foto’s met  jullie delen, zodat er meegenoten kan worden van de activiteiten van  de kind(eren). Met Parro hebben we als school een plek in handen om met ouder(s)/verzorger(s) (privé) en met alle andere ouders te communiceren (volgens de regels van de AVG)
Wilt u meer weten? Lees dan verder op www.parro.com