Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

Ouders

Op de Vijfmaster gaat de driehoek kind-ouders-omgeving uit van verbinding, samenwerking en een positieve sfeer. Dat is voor niemand vrijblijvend.

We investeren in een optimale samenwerking tussen kinderen, leerkrachten en ouders. Daarom voeren we ook op vaste momenten met ouders én kinderen gesprekken waarin alle partijen als gesprekspartner worden gezien:

  • Startgesprekken (eerste weken van het nieuwe schooljaar)
  • Welbevindingsgesprekken (voor de kerstvakantie)
  • Rapportagegesprekken (rond februari)
  • Eindgesprekken (rond juni/juli)

Wij stellen ouders ook wekelijks op de hoogte van groepsgebonden activiteiten en ontwikkelingen. Hiervoor maken we gebruik van Parro.

U kunt deze app downloaden. Wanneer uw kind start op school ontvangt u hiervoor een inlogcode.